SẢN PHẨM

EVA FOAM

AN-103

EVA có thể phân huỷ sinh học

Sự miêu tả
Các vật liệu hợp chất xơ thực vật kinh tế, được làm từ cặn bã cà phê, trấu, có sẵn để ép phun, có thể phân hủy và tái chế.
Tính năng, đặc điểm
• Phân hủy sinh học
• PVC-miễn phí, tái chế
• Không có độc tố độc hại nếu sản phẩm bị thiêu hủy
Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart