SẢN PHẨM

ANTI STATIV FOAM
AN-121, Bọt chống tĩnh điện

AN-121

Bọt chống tĩnh điện

Sự miêu tả
Tấm xốp chống tĩnh điện là một cách tuyệt vời để bảo vệ các bộ phận điện tử nhạy cảm của bạn khỏi điện tích tĩnh. Bọt chống tĩnh điện được xử lý hóa học để chống tĩnh điện.
Tính năng, đặc điểm
• Đó là lý tưởng để đóng gói các thiết bị điện như máy ảnh Hiệu ứng chống tĩnh điện vĩnh viễn.
• Có thể cắt, tách và ép.
• Kháng hóa chất tốt.
• thay đổi về màu sắc
Loading...